Loading
 • Hotline : 028 66 76 82 93
 • Hotline : 028 66 76 82 93
 • Giỏ hàng (0)
 • X

  Giỏ hàng của bạn

  • Gói TMĐT/BĐS

   500.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 10GB

  • Băng thông : không giới hạn

  • Email : không giới hạn

  • Domain : không giới hạn

  • Subdomain : không giới hạn

  • Mua ngay
  • Gói bán hàng

   300.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 6GB

  • Băng thông : không giới hạn

  • Email : không giới hạn

  • Domain : không giới hạn

  • Subdomain : không giới hạn

  • Mua ngay
  • Gói doanh nghiệp

   192.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 3GB

  • Băng thông : không giới hạn

  • Email : 30 Email

  • Domain : 10 Domain

  • Subdomain : 20 Subdomain

  • Mua ngay
  • Gói Vip

   210.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 5GB

  • Băng thông : không giới hạn

  • Email : không giới hạn

  • Domain : 10 Domain

  • Subdomain : 20 Subdomain

  • Mua ngay
  • Gói chuyên nghiệp

   120.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 2GB

  • Băng thông : không giới hạn

  • Email : 20 Email

  • Domain : 4 Domain

  • Subdomain : 20 Subdomain

  • Mua ngay
  • Gói cơ bản

   99.000 đ/Tháng
  • Dung lượng : 1GB

  • Băng thông : 500MB/s

  • Email : 5 Email

  • Domain : 2 Domain

  • Subdomain : 10 Subdomain

  • Mua ngay
  X